ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PRZEDSZKOLA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC

2011-02-11 do 2011-02-26 // Oglądano: 3789 // Wstecz
PRZEDSZKOLA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJECWe wrześniu 2010 roku rozpoczęły swoją działalność na terenie Gminy Czarny Dunajec cztery Punkty Przedszkolne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując projekt „Uśmiechnij się! Idziemy do przedszkola”.

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2010 roku poprzez spotkania rekrutacyjne, działania promocyjne i organizacyjne związane z przygotowaniem Punktów. Całkowita wartość projektu to niemalże 1,4 miliona złotych. Nasza Gmina nie miała w tym przypadku obowiązku wniesienia wkładu własnego (który normalnie wyniósłby 15%), ponieważ beneficjentem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich a Gmina Czarny Dunajec jest partnerem. Z usług przedszkoli mogą korzystać mieszkańcy czterech miejscowości na terenie Gminy Czarny Dunajec. Przedszkola zostały otwarte w Czerwiennem, Starem Bystrem, Podczerwonem oraz Piekielniku. Warto zaznaczyć, że przedszkole w Czerwiennem jest jedyną placówką integracyjną, tzn. przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie do przedszkoli uczęszcza dziewięćdziesięcioro pięcioro dzieci (Podczerwone - 25, Piekielnik - 25, Czerwienne - 20 (troje dzieci niepełnosprawnych), Stare Bystre - 25). Do tej pory tylko w Czarnym Dunajcu działało przedszkole, jednak jedna placówka to zdecydowanie za mało na tak dużą gminę. Chętnych było zawsze sporo, a liczba miejsc ograniczona, stąd też przedszkola otwarte dzięki funduszom unijnym okazały się dla części rodziców dobrą alternatywą.

Do przedszkola przyjmowane były dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 10 lat. O pierwszeństwie przyjęciu decydowały też inne kryteria związane głównie z sytuacją życiową. Zwiększone szanse na przyjęcie do przedszkola miały dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz takie, których matka lub ojciec posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowanej lub całkowitej), bądź są niezdolni do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Utworzone przedszkola są czynne przez pięć godzin dziennie – i co bardzo ważne całkowicie bezpłatne. Jest to szczególnie istotne dla rodzin, które borykają się z różnego rodzaju problemami życiowymi. Rodzice nie płacą też za wyżywienie i zajęcia dodatkowe. Projekt będzie realizowany od 2 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Co zapewniają przedszkola? Przede wszystkim profesjonalną opieką, oraz możliwość korzystania z wielu ciekawych zajęć, między innymi: język angielski, rytmika, religia, zajęcia z logopedą, rehabilitacja oraz zajęcia terapeutyczne. W niedługim czasie planowany jest zakup wielu ciekawych i nowoczesnych pomocy oraz zabawek - chociaż placówki są już częściowo wyposażone ze środków przewidzianych w projekcie.

Co stanie się z przedszkolami, kiedy program zostanie zakończony? Najprawdopodobniej, po wejściu w życie obowiązku posłania dziecka do zerówki od piątego roku życia, placówki zostaną częściowo w nie przekształcone.


W.B.