Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019

2018-04-12 do 2018-04-27 // Oglądano: 71 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
 
Znak sprawy: RB.271.11.2018

Ogłoszenie nr 543746-N-2018 z dnia 12-04-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 27-04-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 27-04-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:33:59Pobrano: 16 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:11Pobrano: 25 // 15.08 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:12Pobrano: 15 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:13Pobrano: 16 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:13Pobrano: 16 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:14Pobrano: 15 // 0.61 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:15Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:16Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:17Pobrano: 15 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:18Pobrano: 15 // 0.13 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:19Pobrano: 16 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Lista_obiektow_2018-11
Dodano: 2018-04-12 08:34:20Pobrano: 23 // 0.36 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec