ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2005-02-27 do 2005-02-27 // Oglądano: 1838 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004/ oraz uchwały Nr XXIV/219/2005 z dnia 21 lutego 2005r Rady Gminy w Czarnym Dunajcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Działka nr 1494 położona MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej - działka przeznaczona uchwałą Rady w Załucznem 1075 m2 oraz usług ; 30.700,00 PLN Gminy Nr XXIV/219/2005 do sprzedaży Lwh 220 w trybie przetargu nieograniczonego.
Dec.RR.VIII.RK.7723-1-284-04

Na podstawie art.35 ust.1 pkt 2 p.pkt 12 powołanej na wstępie ustawy informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 05 czerwca 2005r