ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług w ramach projektu pt.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec"

2018-03-26 do 2018-04-30 // Oglądano: 1461 // Wstecz


Projekt pt.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług w ramach projektu pt.:
"Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec"

Znak sprawy: RB.271.6.2018

Ogłoszenie zostało przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23/03/2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 30/04/2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 30/04/2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_o_zamówieniu_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:18Pobrano: 278 // 0.11 MB
pdfSIWZ_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:26Pobrano: 256 // 15.07 MB
pdfZal_Nr_1-Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:28Pobrano: 299 // 1.03 MB
pdfZal_Nr_2-Projekt_umowy_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:29Pobrano: 188 // 0.68 MB
docxZal_Nr_3_Wzor_formularza_ofertowego_2018-06.
Dodano: 2018-03-27 09:12:30Pobrano: 198 // 0.11 MB
xlsxZal_Nr_3a-Szczeglowy_budzet_2018-06.
Dodano: 2018-03-27 09:12:30Pobrano: 177 // 0.19 MB
docZal_Nr_4-JEDZ_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:31Pobrano: 199 // 0.18 MB
docxZal_Nr_5-Informacja_grupa_kapitalowa_2018-06.
Dodano: 2018-03-27 09:12:32Pobrano: 163 // 0.12 MB
docxZal_Nr_6-Wykaz_dostaw_uslug_2018-06.
Dodano: 2018-03-27 09:12:33Pobrano: 167 // 0.08 MB
docxZal_Nr_7-Wykaz_osob_2018-06.
Dodano: 2018-03-27 09:12:33Pobrano: 154 // 0.08 MB
docZal_Nr_8-Oswiadczenia_w_zakresie_pkt.8.7.2 lit.e)_g)_SIWZ_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:34Pobrano: 167 // 0.09 MB
pdfZal_Nr_9-Scenariusz_probkowania_2018-06
Dodano: 2018-03-27 09:12:35Pobrano: 250 // 0.44 MB
pdfZmiana treści SIWZ - z dnia 05.04.2018r.
Dodano: 2018-04-05 09:56:45Pobrano: 164 // 0.48 MB
pdfZal_Nr_1-Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_2018-06_aktualizacja_z_dnia_05-04-2018
Dodano: 2018-04-05 09:57:11Pobrano: 254 // 1.01 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 11.04.2018r.
Dodano: 2018-04-11 08:33:33Pobrano: 175 // 1.12 MB
pdfZmiana ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 11.04.2018
Dodano: 2018-04-11 08:34:31Pobrano: 170 // 0.07 MB
pdfSIWZ_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:10Pobrano: 160 // 15.57 MB
pdfZal_Nr1_SOPZ_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:12Pobrano: 307 // 0.95 MB
pdfZal_Nr2a_Projekt_umowy_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:13Pobrano: 149 // 0.68 MB
pdfZal_Nr2b_Projekt_umowy_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:15Pobrano: 179 // 0.48 MB
docZal_Nr3_Formularz_ofertowy_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:15Pobrano: 169 // 0.11 MB
xlsxZal_Nr3a_Szczegolwy_budzet_stan_z_dnia_11-04-2018.
Dodano: 2018-04-11 08:36:16Pobrano: 220 // 0.19 MB
pdfZal_Nr9_Scenariusz_probkowania_stan_z_dnia_11-04-2018
Dodano: 2018-04-11 08:36:17Pobrano: 254 // 0.35 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-04-30 13:14:19Pobrano: 195 // 0.57 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2018-05-29 13:28:12Pobrano: 149 // 0.86 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-06-08 12:53:14Pobrano: 148 // 0.45 MB