ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podwójne święto szkoły w Ratułowie

2018-03-21 do 2018-04-04 // Oglądano: 995 // Wstecz
Podwójne święto szkoły w RatułowieSpołeczność Ratułowa obchodziła niezwykłą uroczystość, a to za sprawą podwójnego jubileuszu – 130. rocznicy rozpoczęcia edukacji w tej miejscowości i 10. rocznicy nadania imienia placówce – Ks. Prof. Józefa Tischnera.

Uroczystość, która odbyła się 20 marca 2018 r., rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Bp. Jana Zająca. Asystowali mu Ks. Krzysztof Kocot – Dziekan Dekanatu Czarnodunajeckiego, Proboszcz Parafii w Czarnym Dunajcu, Ks. Jerzy Adamczyk – Wikary Parafii w Czarnym Dunajcu i Ks. Janusz Rzepa – Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Cichem – Miętustwie, do której należy część Ratułowa wraz ze szkołą.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie przedstawiono zarys historii placówki i podziękowano osobom zasłużonym dla szkolnictwa w Ratułowie. Nie zabrakło podziękowań i gratulacji. Ogłoszone zostały też wyniki okolicznościowych konkursów.

Wśród gości oprócz osób duchownych obecni byli: Bożena Bryl – Dyrektor Nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Stanisław Gonciarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec, Anna Trebunia – Wyrostek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, Tadeusz Watycha – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, Antonina Żegleń – Sołtys Ratułowa, Radni Gminy Czarny Dunajec, Dyrektorzy Szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz przedstawiciele Oddziału Związku Podhalan w Ratułowie oraz OSP Ratułów Dolny i OSP Ratułów Górny. Obecny był też Kazimierz Tischner, brat patrona szkoły, który przybył do Ratułowa z przedstawicielami szkół tischnerowskich.

Uroczystość uświetnił zespół regionalny „Tatry”, który zaprezentował okolicznościowy program.

Historia Szkoły Podstawowej w Ratułowie rozpoczyna się w 1887. Przez te lata szkoła zmieniała się, wydając wielu absolwentów.

Od 10 lat placówce patronuje Ks. Prof. Józef Tischner, duchowny z Łopusznej, który zasłynął polski prezbiter katolicki i filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, kapelan Związku Podhalan, który m.in. postawił sobie za zadanie „skrystalizowanie idei góralszczyzny".

W ten sposób szkoła w Ratułowie wstąpiła do Rodzin Szkół Tischnerowskich.

Nadanie imienia miało miejsce 3 kwietnia 2008 r. Wtedy poświęcony został sztandar ufundowany przez rodaków z Amery­ki i rodziców dzieci.

1 września 2008 r. przy Szkole Podstawowej w Ratułowie powstało publiczne Gimnazjum. Rok później uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec połączono publiczną Szkołę Podstawową im. ks. prof. Józefa Tischnera i publiczne Gimnazjum w Ratułowie. Połączone szkoły otrzymały nazwę Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Od 1 września 2017 r. placówka funkcjonuje jako szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi.

Szkoła, wychowując:
- kształtuje u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
- zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje młodzież do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności i demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
- rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki,
- upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska,
- zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifikowanych kadr dla rolnictwa,
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu,
- sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości szkoły.