Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Wykonanie zatoki postojowej z rozbudową drogi gminnej i włączenie do drogi powiatowej

2018-03-14 do 2018-03-29 // Oglądano: 353 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie zatoki postojowej z rozbudową drogi gminnej i włączenie do drogi powiatowej koło szkoły w miejscowości Piekielnik
 
Znak sprawy: RB.271.7.2018

Ogłoszenie nr 530912-N-2018 z dnia 14-03-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-03-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-03-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:23Pobrano: 57 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:39Pobrano: 69 // 15.33 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:40Pobrano: 40 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:41Pobrano: 36 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:42Pobrano: 37 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:43Pobrano: 38 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:44Pobrano: 53 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:45Pobrano: 36 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:46Pobrano: 35 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:47Pobrano: 35 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:47Pobrano: 37 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:48Pobrano: 35 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:49Pobrano: 52 // 0.08 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:55Pobrano: 62 // 7.18 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2018-07
Dodano: 2018-03-14 08:18:59Pobrano: 43 // 2.22 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-03-29 12:31:13Pobrano: 55 // 0.49 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-04-11 11:44:56Pobrano: 35 // 0.57 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2018-04-18 09:35:17Pobrano: 29 // 0.34 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec