Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2018-03-14 do 2018-04-14 // Oglądano: 250 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę,że w dniach od 14.03.2018r. do 14.04.2018r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nrnr 4818/3, 9127/2, 10360, 10879, 12327, 14855 i 14886 o łącznej pow. 1.8438 ha położonych w CZARNYM DUNAJCU objęte księgą wieczystą nr NS1T/00166600/1.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy

w Czarnym Dunajcu


Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji