ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych

2018-03-09 do 2018-03-26 // Oglądano: 1393 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.5.2018

Ogłoszenie nr 529269-N-2018 z dnia 09-03-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 26-03-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26-03-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfSIWZ_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:44Pobrano: 236 // 16.25 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:45Pobrano: 180 // 0.22 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:46Pobrano: 170 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:47Pobrano: 153 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:49Pobrano: 167 // 0.72 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:50Pobrano: 175 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:50Pobrano: 153 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:51Pobrano: 158 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:52Pobrano: 153 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:53Pobrano: 154 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:53Pobrano: 150 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiar_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:55Pobrano: 245 // 0.50 MB
zipZalacznik_12_Przekroje typowe_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:29:59Pobrano: 183 // 1.89 MB
pdfOgloszenie_BZP_2018-05
Dodano: 2018-03-09 12:35:20Pobrano: 217 // 0.54 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-03-26 13:09:36Pobrano: 206 // 0.88 MB
pdfZawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania
Dodano: 2018-04-05 13:13:10Pobrano: 147 // 0.29 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-04-05 13:13:54Pobrano: 192 // 1.01 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-04-12 09:53:54Pobrano: 160 // 0.33 MB