ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gimnastyka korekcyjna

2018-03-06 do 2018-03-20 // Oglądano: 992 // Wstecz
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę gmin, które otrzymały dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej w 2018 r.

Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 15000,00 zł na realizację zajęć w następujących szkołach:

L.P.

Nazwa szkoły

Liczba grup (grupa= 15 osób)

1.

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

II

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

I

3.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

II

4.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem

II

5.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

II

6.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu

I

7.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

w Piekielniku

II

8.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu

I

9.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera

w Ratułowie

II

10.

Szkoła Podstawowa w Załucznem

II

Łączny koszt zajęć wyniesie 31365,00 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Czarny Dunajec.

 

Głównym celem tych zajęć będzie skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała
i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt ma na celu zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Każda grupa zajęciowa będzie miała dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia 2 razy w tygodniu ( 1 godzinę lekcyjną). Zajęcia przeprowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Zadanie będzie realizowane w okresie od 26 lutego
do 9 grudnia 2018 przez okres 20 tygodni. Ponadto w każdej szkole biorącej udział
w projekcie, planowane jest przeprowadzenie wykładów na temat zdrowego odżywiania.