Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Targowej

2018-02-05 do 2018-02-22 // Oglądano: 190 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.4.2018

Ogłoszenie nr 514099-N-2018 z dnia 05-02-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 22-02-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 22-02-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

Załącznik nr 12 do SIWZ dostępny jest do pobrania: tutaj

pdfOgloszenie_BZP_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:17Pobrano: 32 // 0.59 MB
pdfSIWZ_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:34Pobrano: 42 // 15.90 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:35Pobrano: 17 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:36Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:37Pobrano: 17 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:39Pobrano: 16 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:39Pobrano: 18 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:40Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:41Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:42Pobrano: 14 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:42Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-04
Dodano: 2018-02-05 14:28:43Pobrano: 14 // 0.13 MB
docZalacznik_11_Przedmiar_2018-04
Dodano: 2018-02-06 08:44:58Pobrano: 44 // 0.05 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 12.02.2018r.
Dodano: 2018-02-12 09:41:44Pobrano: 14 // 0.26 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec