ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej

2018-01-30 do 2018-02-14 // Oglądano: 2245 // Wstecz

Zamówienie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017


 

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.2.2018

Ogłoszenie nr 511637-N-2018 z dnia 30-01-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 14-02-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 14-02-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:15Pobrano: 433 // 1.06 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:16Pobrano: 246 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:17Pobrano: 219 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:18Pobrano: 235 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:19Pobrano: 232 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:20Pobrano: 219 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:20Pobrano: 210 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:21Pobrano: 231 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:22Pobrano: 213 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:23Pobrano: 217 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:23Pobrano: 213 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Dokumentacja_projektowa_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:25Pobrano: 352 // 1.54 MB
pdfZalacznik_12_Przedmiar_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:36:27Pobrano: 329 // 2.30 MB
pdfOgloszenie_BZP_2018-02
Dodano: 2018-01-30 10:55:44Pobrano: 252 // 0.53 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 01.02.2018r.
Dodano: 2018-02-01 14:18:55Pobrano: 320 // 0.80 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 02.02.2018r.
Dodano: 2018-02-02 13:16:41Pobrano: 310 // 0.08 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 08.02.2018r.
Dodano: 2018-02-08 09:00:02Pobrano: 320 // 2.07 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-02-14 13:02:20Pobrano: 435 // 0.58 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-03-01 09:49:05Pobrano: 269 // 0.10 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-03-13 11:31:04Pobrano: 249 // 0.33 MB