ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

2018-02-20 do 2018-03-30 // Oglądano: 1169 // Wstecz
Do kalifikacji wojskowej w 2018 roku, w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 roku

oraz:

1) mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, wymienionych w osobnych przepisach,

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 

 

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec został wyznaczony na: 07-14.03.2018r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : ul. Szpitalna 14( budynek Powiatowego Urzędu Pracy , 3 piętro

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 182613541 lub osobiście, pok.41,

Urząd Gminy Czarny Dunajec , ul J. Piłsudskiego 2

http://wszwkrakow.wp.mil.pl/plik/file/Kwalifikacja/obwieszczenie_2018_r._kw.pdf

http://wszwkrakow.wp.mil.pl/plik/file/Kwalifikacja/Dziennik_ustaw_2254.pdf