ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Konkurs "Zabytek Zadbany" dla właścicieli, posiadaczy lub zarządcówzabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków

2018-01-24 do 2018-01-31 // Oglądano: 656 // Wstecz
Konkurs "Zabytek Zadbany" dla właścicieli, posiadaczy lub zarządcówzabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Konkurs ,, Zabytek Zadbany”

 

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków ,, Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez programowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, a w szczególności:

1. Prawidłowe wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,

2. Właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości,

3. Rewaloryzacja zabytku podkreślająca jego walory i nie wpływające ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.

 

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się obowiązku opieki nad zabytkami. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane zabytki nieruchome wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków:

a) Zabytkowe cmentarze

b) Zabytkowe układy urbanistyczne i ruralistyczne

c) Zabytki, które zostały nagrodzone w ostatnich dziesięciu edycjach Konkursu

 

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składający się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzujących prowadzonych przy zabytkach.

 

Zabytki mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenie dworskie i pałacowe)

c) Adaptacja obiektów zabytkowych

d) Architektura i budownictwo drewniane

e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej należy przesłać na adres sekretariatu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie

ul. 11 Listopada 4,

10-104 Olsztyn

z dopiskiem: „Zabytek Zadbany”

w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

 

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce ,, Zabytek Zadbany”.