ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

2018-01-15 do 2018-01-30 // Oglądano: 1244 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.3.2018

Ogłoszenie nr 505510-N-2018 z dnia 15-01-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 30-01-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 30-01-2018 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-03
Dodano: 2018-01-15 13:38:13Pobrano: 267 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2018-3
Dodano: 2018-01-15 13:38:20Pobrano: 273 // 9.12 MB
docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2018-01-15 13:38:21Pobrano: 207 // 0.21 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2018-01-15 13:38:21Pobrano: 175 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2018-01-15 13:38:22Pobrano: 186 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie doudostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2018-01-15 13:38:23Pobrano: 185 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2018-01-15 13:38:23Pobrano: 175 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2018-01-15 13:38:24Pobrano: 186 // 0.04 MB
docxZal. nr 08 Projekt umowy _ dla każdej z części.
Dodano: 2018-01-15 13:38:25Pobrano: 187 // 0.08 MB
docZal. nr 09 Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia - wszystkie części
Dodano: 2018-01-15 13:38:26Pobrano: 237 // 0.30 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2018-01-15 13:38:28Pobrano: 285 // 1.25 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:38:36Pobrano: 259 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche SP3_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:38:39Pobrano: 211 // 3.60 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Dział SP_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:38:41Pobrano: 216 // 3.18 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:38:50Pobrano: 222 // 5.42 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:38:57Pobrano: 255 // 6.41 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_06_Stare Bystre PSPnr2_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:39:00Pobrano: 210 // 3.22 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_07_Czarny Dunajec OSP_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:39:05Pobrano: 197 // 2.97 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_08_ChochołówOSP_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:39:11Pobrano: 231 // 3.89 MB
pdfZal. nr 19 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:39:18Pobrano: 224 // 5.05 MB
pdfZal. nr 20 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2018-01-15 13:39:21Pobrano: 201 // 3.68 MB
pdfZal. nr 21 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-01-15 13:39:24Pobrano: 261 // 3.96 MB
pdfZal. nr 22 Czarny Dunajec_09_ZałuczneGIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-01-15 13:39:28Pobrano: 220 // 3.62 MB
pdfZal. nr 23 CzarnyDunajec_10_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2018-01-15 13:39:30Pobrano: 214 // 2.98 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 24.01.2018r.
Dodano: 2018-01-24 09:30:36Pobrano: 220 // 0.84 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 26.01.2018r.
Dodano: 2018-01-26 09:34:02Pobrano: 195 // 0.57 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-01-30 12:43:51Pobrano: 283 // 0.69 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dodano: 2018-01-31 09:15:02Pobrano: 255 // 0.29 MB