ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - informacja o dostępnych programach finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego

2018-01-10 do 2018-01-31 // Oglądano: 1032 // Wstecz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - informacja o dostępnych programach finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej (zakładka: Finanse -> Programy Ministra) informacje na temat aktualnych programów finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego, tj.:

§ „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” – celem tego programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej
i postaw patriotycznych.

 

Beneficjentami mogą zostać następujące podmioty prawa polskiego:

1)samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 987);

2) organizacje pozarządowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Link:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2018/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php

Termin składania wniosków aplikacyjnych do programu upływa
31 stycznia 2018 r.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie przedmiotowych programów należy kontaktować się z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Narodowych Instytucji Kultury.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Jakub Salas Arieta - tel. (22) 42-10-352, jsalas@mkidn(dot)gov(dot)pl

Ewa Zapolska-Pilich - tel. (22) 42-10-406, ezapolska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Roman Wojno - tel. (22) 42-10-407, rwojno@mkidn(dot)gov(dot)pl