ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Obsługa geodezyjna w roku 2018

2018-01-08 do 2018-01-17 // Oglądano: 874 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2018
 
Znak sprawy: RB.271.1.2018

Ogłoszenie nr 502009-N-2018 z dnia 08-01-2018 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 17-01-2018 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 17-01-2018 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:19Pobrano: 198 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:26Pobrano: 199 // 14.22 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:27Pobrano: 188 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:28Pobrano: 166 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:29Pobrano: 162 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:29Pobrano: 827 // 0.54 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:30Pobrano: 169 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:31Pobrano: 168 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:32Pobrano: 174 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:33Pobrano: 176 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:33Pobrano: 168 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:34Pobrano: 158 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia_2018-01
Dodano: 2018-01-08 10:39:35Pobrano: 178 // 0.40 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2018-01-17 12:33:17Pobrano: 211 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2018-01-29 09:13:09Pobrano: 200 // 0.58 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2018-02-05 10:05:55Pobrano: 179 // 0.33 MB