ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2018-01-08 do 2018-01-29 // Oglądano: 329 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwał Nr XXXVII / 361 / 2006 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25.09.2006, Nr XXX / 315 / 2017 i Nr XXX / 316 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu .

Oznaczenie nieruchomości

Lokale w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie

Piekielnik – Budynek usytuowany na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

Piętro:

gabinet o pow. 33,11 m² + poczekalnia 4,5m²

gabinet o pow.28,96 m²+ poczekalnia 4,00m²+łazienka o pow.3.84 m²,

gabinet o pow. 22,73 m²

gabinet o pow.21,00 m² + poczekalnia o pow.18,34m²+ myjnia o pow. 7,71 m²

WC dla niepełnosprawnych o pow.5,20m²

WC dla pacjentów o pow.2,86 m²

WC dla personelu o pow.2,84m²

W budynku jest winda .

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza o charakterze

medycznym

Oznaczenie nieruchomości

Lokale na parterze budynku

Powierzchnia

120,0m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UC-tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 6,80 zł + VAT miesięcznie + opłaty: c.o. i opłata za wywóz ścieków wg wskazań licznika

śmieci – umowa we własnym zakresie

Umowa długoterminowa

Przewidywana forma udzielenia zamówienia

publicznego

oferty

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 3426

Położenie

Czarny Dunajec ul. Kam. Górny 7 a

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU2- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Księga wieczysta

-------

Powierzchnia

28 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Garaż

Warunki umowy

Przedłużenie umowy najmu do 31.12.2020 r

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 1914/46

Położenie

Czarny Dunajec ul. Nadwodna 1

Księga wieczysta

70547

Powierzchnia

0,5000 ha

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RW- tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Parking przed zakładem

Warunki umowy

Przedłużenie umowy najmu do 31.12.2020 r

Czarny Dunajec dnia 03.01.2018