ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

2017-12-29 do 2018-01-31 // Oglądano: 1262 // Wstecz
INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.

Osoby,którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

 

• Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej

• Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

2.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny

• Ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci

• Zaświadczenie wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani

• Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

• Dokument stwierdzający tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

• Dokument stwierdzający tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

• Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

8.

Kobiety, które są w ciąży

• Dokument potwierdzający ciążę

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE:

spraw karnych

spraw cywilnych

spraw rodzinnych

spraw administracyjnych

ubezpieczenia społecznego

prawa pracy

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej

spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawień pracowniczych – kobiety w ciąży

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO W ROKU 2018

Lp.

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ

USYTUOWANIE PUNKTU

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

1.

ADWOKATÓW

Szczawnica

34- 460 Szczawnica

ul.Szalaya 84

budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Poniedziałek

10.00- 14.00

Wtorek

10.00- 14.00

Środa

10.00- 14.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

10.00- 14.00

2.

ADWOKATÓW

Nowy Targ

34- 400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9

budynek Urzędu Gminy

 

Poniedziałek

12.30-16.30

Wtorek

10.00- 14.00

Środa

10.00- 14.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

10.00-14.00

3.

RADCÓW PRAWNYCH

Czarny Dunajec

34- 470 Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

budynek Ośrodka Zdrowia

Wtorek

13.00-18.00

Środa

8.00- 13.00

Czwartek

10.00-15.00

Piątek

10.00-15.00

4.

RADCÓW PRAWNYCH

Łapsze Niżne

34- 442 Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

budynek Urzędu Gminy

 

Poniedziałek

10.00-15.00

Wtorek

12.00-17.00

Środa

10.00- 15.00

Czwartek

10.00-15.00

5.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Jabłonka

34- 480 Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

8.00- 14.00

Wtorek

8.00- 14.00

Czwartek

14.00-18.00

Piątek

14.00- 18.00

6.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

9.00-15.00

Środa

8.00- 15.00

Piątek

8.00-15.00

7.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

 

Rabka- Zdrój

34- 700 Rabka- Zdrój

ul. Parkowa 2

budynek Urzędu Miejskiego

Poniedziałek

13.00-17.00

Wtorek

8.00- 12.00

Środa

8.00- 12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

10.00-14.00

8.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Maniowy

34-436 Maniowy

ul. Gorczańska 3

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00- 13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00