ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 196/2017 w sprawie: opłaty za IV kwartał 2017 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec

2017-12-14 do 2017-12-31 // Oglądano: 1180 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 495 Kodeksu cywilnego,

p o s t a n a w i a s i ę, co następuje:

 

§1

 

Z uwagi na stwierdzoną długotrwałą niezdatność wody z wodociągu gminnego w miejscowości Czarny Dunajec do spożycia przez ludzi nie nalicza się opłaty za IV kwartał 2017 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec.

Opłacie podlega tylko opłata abonamentowa.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.