ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2019

2017-12-11 do 2017-12-27 // Oglądano: 869 // Wstecz
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1817), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2019.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017r., w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2019jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11.12.2017r.
pdfProjekt uchwały
Dodano: 2017-12-11 09:57:15Pobrano: 192 // 1.47 MB
docFormularz do konsultacji
Dodano: 2017-12-11 09:57:16Pobrano: 166 // 0.03 MB