Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2017-12-07 do 2017-12-28 // Oglądano: 257 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwał Nr XXVII / 275/ 2017, Nr XXVII / 276 / 2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 roku oraz Uchwał Nr XXIX / 302 /2017, Nr XXIX / 303 / 2017, Nr XXIX / 304 / 2017, Nr XXIX / 305 / 2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2017 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy :

 

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz.ew.147999

Położenie

Czarny Dunajec

Powierzchnia gruntu

0.9240 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00070547 / 1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Reaktywacja strzelnicy

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

RL -tereny lasów, zadrzewień i gruntów o słabej przydatności rolniczej

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 100,00 zł brutto

 

Okres dzierżawy

 

Od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022 r

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. nr 14385, 14394. 14398, 14399, 14400, 14401, 14403, 14404, 14405, 14406, 14407, 14408 14410, 14411, 14412, 14413, 14414, 14418, 14420, 14424, 14425, 14426, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432, 14433, 14434, 14435, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14450, 14451, 14452, 14453, 14464,14419/1, 14419/2 o łącznej powierzchni 12,3600 ha ( bory wsi Załuczne KW – NS1T/00134115/1), dz.ew. 13955, 13956, 13957, 13958, 13959, 13985, 14734, 13958 o łącznej powierzchni 4,7430 ha ( bory wsi Odrowąż KW- NS1T/00137914/3) oraz dz.ew. 12328 i 12336 o łącznej powierzchni 0.8500 ha ( bory wsi Czarny Dunajec KW- NS1T/0070547/1)

Położenie

Czarny Dunajec

Powierzchnia gruntu

17,9530 ha

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1,NS1T/00134115/1, NS1T/00137914/3

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ukierunkowane na ekstensywne użytkowanie przyrodniczo cennych siedlisk i miejsc lęgowych ptaków na obszarach NATURA 2000.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

TF- tereny obszarów torfowiskowych i potorfi

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 300,00 zł za 1 ha

 

Okres dzierżawy

 

Okres 5-ciu lat do 31 grudnia 2022 r

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew.3426

Położenie

Czarny Dunajec ul. Kamieniec Górny 7 a

Powierzchnia gruntu

45m²

Księga wieczysta

---

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

UT – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości 86,28 zł brutto

 

Okres najmu

 

Kontynuacja najmu do 31 grudnia 2020 roku.

 

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz.ew.3312

Położenie

Dział

Powierzchnia gruntu

0,0050 ha

Księga wieczysta

---

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Składowanie desek

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

UT – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 68,24 zł brutto

 

Okres dzierżawy

 

Kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2020 roku.

 

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz.ew.131

Położenie

Czarny Dunajec ul. Bugaj

Powierzchnia gruntu

0.2000 ha

Księga wieczysta

---

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność rolnicza - wypas owiec

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

RW – tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni wzdłuż cieków wodnych.

Warunki umowy

Czynsz roczny 59,93 zł brutto

 

Okres dzierżawy

 

Kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2020 roku.

 

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz.ew.3399/79

Położenie

Czarny Dunajec ul. Parkowa

Powierzchnia gruntu

0,0030 ha

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod śmietnik dla wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul;. Parkowa 1

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

UT – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości 42,85 zł brutto

 

Okres dzierżawy

 

Kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2020 roku.

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 4791/4 – lokal na parterze budynku

Położenie

Piekielnik – Ośrodek Zdrowia

Powierzchnia gruntu

38,30 m²

Księga wieczysta

KW 91732

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości 309,47 zł brutto + opłaty

Okres najmu

 

Kontynuacja najmu do 30 czerwca 2018 roku .

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 4791/4 – lokal w przyziemiu budynku

Położenie

Piekielnik – Ośrodek Zdrowia

Powierzchnia gruntu

37,00 m²

Księga wieczysta

KW 91732

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność sportowa

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości 100,00 zł brutto + opłaty

Okres najmu

 

Kontynuacja najmu do 31 grudnia 2018 roku .

 

Czarny Dunajec dnia 2017.12.04