ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA

2017-11-28 do 2017-12-06 // Oglądano: 1462 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA

Znak sprawy: RB.271.29.2017

Ogłoszenie nr 622991-N-2017 z dnia 28-11-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 06-12-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 06-12-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:23Pobrano: 234 // 0.57 MB
pdfSIWZ_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:28Pobrano: 272 // 13.61 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:29Pobrano: 190 // 0.26 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:30Pobrano: 178 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:31Pobrano: 177 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:32Pobrano: 197 // 0.54 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:32Pobrano: 179 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:33Pobrano: 177 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:34Pobrano: 174 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:34Pobrano: 200 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:35Pobrano: 663 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Szczegolowy_opis_wymogow_2017-29
Dodano: 2017-11-28 08:34:36Pobrano: 258 // 0.36 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-12-06 12:30:34Pobrano: 209 // 0.46 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-12-07 08:32:51Pobrano: 217 // 0.59 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-12-08 08:52:06Pobrano: 213 // 0.33 MB