ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2017-11-27 do 2017-12-27 // Oglądano: 949 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę,że w dniach od 27.11.2017r. do 27.12.2017r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nrnr 299/15, 299/16, 299/17, 299/18, 299/20, 299/21, 299/22, 299/23, 299/24, 299/25, 299/26, 299/27, 299/28, 299/29 i 299/30 o łącznej pow. 0.5408 ha położone w PIENIĄŻKOWICACH objęte księgą wieczystą nr NS1T/00165865/9.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

 

 


Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji