ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gmine Czarny Dunajec

2017-11-14 do 2017-11-29 // Oglądano: 1841 // Wstecz

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


 

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 
Znak sprawy: RB.271.28.2017

Ogłoszenie nr 615675-N-2017 z dnia 14-11-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-11-2017 do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-11-2017 o godz. 9.10 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_o_zamowieniu_BZP_2017-28
Dodano: 2017-11-14 13:26:10Pobrano: 326 // 6.50 MB
pdfSIWZ_2017-28
Dodano: 2017-11-14 13:26:19Pobrano: 413 // 9.53 MB
docZal. nr 01 Formularz ofertowy
Dodano: 2017-11-14 13:26:20Pobrano: 230 // 0.12 MB
docxZal. nr 02 Oświadczenie - warunki termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:21Pobrano: 191 // 0.04 MB
docxZal. nr 03 Oświadczenie - wykluczenie termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:22Pobrano: 189 // 0.04 MB
docxZal. nr 04 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:23Pobrano: 208 // 0.04 MB
docxZal. nr 05 Oświadczenie - grupa kapitałowa termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:23Pobrano: 184 // 0.04 MB
docxZal. nr 06 Wykaz wykonanych robot termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:24Pobrano: 185 // 0.04 MB
docxZal. nr 07 Wykaz osob termo.
Dodano: 2017-11-14 13:26:25Pobrano: 180 // 0.04 MB
docxZal. nr 08a Projekt umowy _ cześć I.
Dodano: 2017-11-14 13:26:25Pobrano: 220 // 0.07 MB
docxZal. nr 08b Projekt umowy _ cześć II.
Dodano: 2017-11-14 13:26:26Pobrano: 198 // 0.07 MB
docxZal. nr 08c Projekt umowy _ cześć III.
Dodano: 2017-11-14 13:26:27Pobrano: 193 // 0.07 MB
docZal. nr 09a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - cześć I
Dodano: 2017-11-14 13:26:28Pobrano: 234 // 0.24 MB
docZal. nr 09b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -cześć II
Dodano: 2017-11-14 13:26:29Pobrano: 197 // 0.22 MB
docZal. nr 09c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - cześć III
Dodano: 2017-11-14 13:26:30Pobrano: 224 // 0.21 MB
pdfZal. nr 10 PFU Czarny Dunajec 4.3.2
Dodano: 2017-11-14 13:26:32Pobrano: 261 // 1.71 MB
pdfZal. nr 11 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:26:43Pobrano: 243 // 6.31 MB
pdfZal. nr 12 Czarny Dunajec_02_Ciche SP3_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:26:49Pobrano: 193 // 3.60 MB
pdfZal. nr 13 Czarny Dunajec_03_Dział SP_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:26:53Pobrano: 207 // 3.18 MB
pdfZal. nr 14 Czarny Dunajec_04_Ciche ZSPiG Nr2_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:26:58Pobrano: 247 // 5.42 MB
pdfZal. nr 15 Czarny Dunajec_05_Piekielnik ZSPIG_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:05Pobrano: 195 // 6.41 MB
pdfZal. nr 16 Czarny Dunajec_06_Stare Bystre PSPnr2_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:08Pobrano: 221 // 3.22 MB
pdfZal. nr 17 Czarny Dunajec_07_Czarny Dunajec OSP_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:12Pobrano: 209 // 2.97 MB
pdfZal. nr 18 Czarny Dunajec_08_Chochołów OSP_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:18Pobrano: 236 // 3.89 MB
pdfZal. nr 19 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:25Pobrano: 241 // 5.05 MB
pdfZal. nr 20 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_VER2
Dodano: 2017-11-14 13:27:30Pobrano: 214 // 3.68 MB
pdfZal. nr 21 Czarny Dunajec_01_Podczerwone SP_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2017-11-14 13:27:35Pobrano: 242 // 3.96 MB
pdfZal. nr 22 Czarny Dunajec_09_Załuczne GIM_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2017-11-14 13:27:39Pobrano: 211 // 3.62 MB
pdfZal. nr 23 Czarny Dunajec_10_Przedszkole_AE_pomieszczenia+rzuty
Dodano: 2017-11-14 13:27:43Pobrano: 197 // 2.98 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 22.11.2017r.
Dodano: 2017-11-22 08:04:25Pobrano: 249 // 0.94 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-11-29 11:33:06Pobrano: 272 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Dodano: 2017-11-29 11:54:10Pobrano: 223 // 0.28 MB