ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Bezpieczna Małopolska 2017 - nowe mundury dla strażaków OSP z Gminy Czarny Dunajec

2017-10-30 do 2017-11-13 // Oglądano: 1186 // Wstecz
Bezpieczna Małopolska 2017 - nowe mundury dla strażaków OSP z Gminy Czarny DunajecJednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czarny Dunajec wzbogaciły się o nowe umundurowania zakupione w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2017” mającego na celu udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego.

Konkurs „Bezpieczna Małopolska” realizowany od roku 2015 ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.

W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. Działania te mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego OSP województwa małopolskiego oraz poprawić efektywność działań ratowniczych.

Ponadto pozwoli to zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach, jak również pozwoli skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Tegorocznymi beneficjentami programu „Bezpieczna Małopolska 2017” zostały OSP Pieniążkowice, OSP Czerwienne Górne, OSP Odrowąż, OSP Ciche Dolne, OSP Załuczne i OSP Wróblówka. Łącznie otrzymały 15 kompletów umundurowań bojowych, których łączny koszt wyniósł 17894,70 zł.

Dotacja Województwa Małopolskiego wyniosła 50%. Zarówno Urząd Gminy Czarny Dunajec, jak i Województwo Małopolskie poniosły koszty w wysokości 8947,35 zł.

W uroczystym przekazaniu umundurowania, które odbyło się w piątek 27 października 2017 r., Prezesom i Naczelnikom wspomnianych jednostek, mundury przekazali Stanisław Gonciarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec, Stanisława Pilch – Skarbnik Gminy i Mariusz Garus – Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”.