ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa energii elektrycznej w roku 2018

2017-10-18 do 2017-10-26 // Oglądano: 957 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku 2018
 
Znak sprawy: RB.271.27.2017

Ogłoszenie nr 603815-N-2017 z dnia 18-10-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 26-10-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26-10-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:09Pobrano: 194 // 0.50 MB
pdfSIWZ_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:38Pobrano: 241 // 13.36 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:39Pobrano: 181 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:40Pobrano: 164 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:41Pobrano: 174 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:42Pobrano: 569 // 0.63 MB
xlsZalacznik_05_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamówienia_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:43Pobrano: 199 // 0.10 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:44Pobrano: 173 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:45Pobrano: 168 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:46Pobrano: 163 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-27
Dodano: 2017-10-18 12:45:47Pobrano: 174 // 0.13 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 20-10-2017
Dodano: 2017-10-20 07:57:02Pobrano: 182 // 0.03 MB
zipOdpowiedzi na zapytania z dnia 23.10.2017r.
Dodano: 2017-10-23 09:02:19Pobrano: 194 // 1.93 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-10-26 12:53:41Pobrano: 197 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-11-06 08:30:32Pobrano: 197 // 0.55 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-11-22 08:51:42Pobrano: 175 // 0.33 MB