Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podczerwone, Koniówka - Wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej nr 958

2017-10-10 do 2017-10-25 // Oglądano: 631 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Podczerwone i Koniówka

Znak sprawy: RB.271.26.2017

Ogłoszenie nr 600204-N-2017 z dnia 10-10-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 25-10-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 25-10-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:22:50Pobrano: 92 // 0.52 MB
pdfSIWZ_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:07Pobrano: 103 // 14.62 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:08Pobrano: 68 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:09Pobrano: 65 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:10Pobrano: 63 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:11Pobrano: 66 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:12Pobrano: 65 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:13Pobrano: 57 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:14Pobrano: 57 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:15Pobrano: 58 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:15Pobrano: 65 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:16Pobrano: 60 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:17Pobrano: 109 // 0.12 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 11.10.2017r.
Dodano: 2017-10-11 07:48:27Pobrano: 111 // 0.02 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-10-25 12:47:49Pobrano: 107 // 0.53 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-11-02 07:49:15Pobrano: 77 // 0.10 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-11-10 08:35:01Pobrano: 52 // 0.33 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec