ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podczerwone, Koniówka - Wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej nr 958

2017-10-10 do 2017-10-25 // Oglądano: 1434 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Podczerwone i Koniówka

Znak sprawy: RB.271.26.2017

Ogłoszenie nr 600204-N-2017 z dnia 10-10-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 25-10-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 25-10-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:22:50Pobrano: 204 // 0.52 MB
pdfSIWZ_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:07Pobrano: 222 // 14.62 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:08Pobrano: 167 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:09Pobrano: 165 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:10Pobrano: 170 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:11Pobrano: 185 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:12Pobrano: 171 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:13Pobrano: 168 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:14Pobrano: 159 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:15Pobrano: 173 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:15Pobrano: 173 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:16Pobrano: 155 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2017-26
Dodano: 2017-10-10 15:23:17Pobrano: 220 // 0.12 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 11.10.2017r.
Dodano: 2017-10-11 07:48:27Pobrano: 233 // 0.02 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-10-25 12:47:49Pobrano: 268 // 0.53 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-11-02 07:49:15Pobrano: 199 // 0.10 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-11-10 08:35:01Pobrano: 167 // 0.33 MB