ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec z dofinansowaniem na wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne piece węglowe i pelletowe.

2017-09-20 do 2017-10-31 // Oglądano: 1903 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec z dofinansowaniem na wymianę starych źródeł ciepła  na nowoczesne piece węglowe i pelletowe.Na mocy uchwały projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko” nr RPMP.04.04.03-12-0223/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 1 380 322,07 zł w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach RPO WM.

Wysokość dofinansowanie do wymiany starego pieca i refundacji poniesionych kosztów będzie uzależnione od wcześniej przeprowadzonych ocen energetycznych u mieszkańców objętych projektem. Dofinansowane będą wyłącznie nowe piece wpisane na „Listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu „ dostępnych pod adresem http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 8 tys zł do nowego pieca oraz 1 tys zł do instalacji C.O.

Już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców biorących udział w projekcie do zapoznania się z pilotażowym programem „DRATEWKA”. Program Dratewka jest częścią projektu realizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz norweską firmę Serigstad Sp. z o. o

W ramach projektu każdy mieszkaniec który przystąpi do programu DRATEWKA będzie mógł liczyć na zakup opału po bardzo preferencyjnych cenach jak również przyczyni się do rozwoju na terenie gminy programu ukierunkowanego na wypracowanie systemu samowystarczalności energetycznej.

Więcej informacji pod adresem http://www.dratewka.h2.pl/o-nas/

Urząd gminy na bieżąco będzie informował mieszkańców o postępie prac w ramach projektu tj. o spotkaniach informacyjnych, wymogach formalnych i przebiegu całego projektu w najbliższych dniach. Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.