Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.125.000,00 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gmine Czarny Dunajec

2017-08-23 do 2017-10-02 // Oglądano: 636 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.125.000,00 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.24.2017

Ogłoszenie zostało przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21/08/2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 02/10/2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 02/10/2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_o_zamowieniu_Dziennik_Urzędowy_UE_2017-25
Dodano: 2017-08-23 09:07:56Pobrano: 93 // 0.12 MB
pdfSIWZ_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:04Pobrano: 96 // 16.22 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:04Pobrano: 72 // 0.17 MB
docZalacznik_02_JEDZ_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:05Pobrano: 70 // 0.18 MB
zipZalacznik_03_Dokumenty_1-2_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:25Pobrano: 94 // 44.23 MB
zipZalacznik_03_Dokumenty_2-2_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:54Pobrano: 70 // 46.37 MB
docZalacznik_04_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:55Pobrano: 58 // 0.12 MB
docZalacznik_05_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:56Pobrano: 64 // 0.13 MB
docZalacznik_06_Harmonogram_splaty_kredytu_2017-24
Dodano: 2017-08-23 09:08:57Pobrano: 68 // 0.14 MB
zipOdpowiedzi na zapytania z dnia 05.09.2017r.
Dodano: 2017-09-05 14:45:55Pobrano: 96 // 4.30 MB
zipOdpowiedzi na zapytania z dnia 18.09.2017r.
Dodano: 2017-09-18 08:16:03Pobrano: 71 // 21.30 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie z dnia 19.09.2017r.
Dodano: 2017-09-19 10:39:50Pobrano: 89 // 0.73 MB
pdfZaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w podatkach - z dnia 19.09.2017r.
Dodano: 2017-09-26 08:18:32Pobrano: 53 // 0.68 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-10-02 13:25:59Pobrano: 64 // 0.51 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2017-10-10 10:50:45Pobrano: 58 // 0.57 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-11-16 09:31:03Pobrano: 37 // 0.33 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec