ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochołów

2017-08-10 do 2017-08-31 // Oglądano: 2168 // Wstecz

Zamówienie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochołów
 
Znak sprawy: RB.271.23.2017

Ogłoszenie nr 567081-N-2017 z dnia 10-08-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 31-08-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 31-08-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:53Pobrano: 360 // 17.73 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:55Pobrano: 223 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:56Pobrano: 210 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:57Pobrano: 193 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:58Pobrano: 241 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:06:59Pobrano: 234 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:00Pobrano: 198 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:01Pobrano: 195 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:02Pobrano: 193 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:02Pobrano: 182 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:03Pobrano: 191 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:07:05Pobrano: 366 // 0.83 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_1-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:19:37Pobrano: 363 // 30.96 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:19:55Pobrano: 288 // 35.65 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_3-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:20:03Pobrano: 240 // 20.73 MB
zipZalacznik_13_STWIOR_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:22:17Pobrano: 266 // 11.06 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_4-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 08:23:31Pobrano: 243 // 47.22 MB
pdfOgłoszenie o zamówieniu - BZP
Dodano: 2017-08-10 09:12:07Pobrano: 275 // 0.53 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_4a-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 10:42:08Pobrano: 307 // 55.56 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_4b-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 10:42:48Pobrano: 259 // 34.61 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_4c-4_2017-23
Dodano: 2017-08-10 10:43:05Pobrano: 329 // 45.59 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 18.08.2017r.
Dodano: 2017-08-18 12:51:22Pobrano: 337 // 0.05 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 24.08.2017r.
Dodano: 2017-08-24 09:02:11Pobrano: 252 // 0.31 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie z dnia 28.08.2017r.
Dodano: 2017-08-28 12:09:14Pobrano: 214 // 0.46 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-08-31 12:31:58Pobrano: 325 // 0.54 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-09-04 10:19:47Pobrano: 312 // 0.60 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-09-15 08:38:33Pobrano: 221 // 0.33 MB