ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w miejscowości Chochołów w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza

2017-07-21 do 2017-08-07 // Oglądano: 1857 // Wstecz

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Wykonanie ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w miejscowości Chochołów w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko słowackiego pogranicza
 
Znak sprawy: RB.271.17.2017

Ogłoszenie nr 555730-N-2017 z dnia 21-07-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 07-08-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 07-08-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:28Pobrano: 296 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2017-21
Dodano: 2017-07-21 10:45:37Pobrano: 449 // 16.17 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:39Pobrano: 303 // 0.50 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:40Pobrano: 281 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:41Pobrano: 301 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:43Pobrano: 443 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:44Pobrano: 286 // 0.13 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:45Pobrano: 273 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:46Pobrano: 283 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:47Pobrano: 278 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:48Pobrano: 276 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:48Pobrano: 270 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Projekt_koncepcyjny_ekspozycji_2017-17
Dodano: 2017-07-21 10:45:54Pobrano: 427 // 12.82 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 25.07.2017
Dodano: 2017-07-25 08:34:51Pobrano: 281 // 0.75 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 27-07-2017
Dodano: 2017-07-28 08:09:56Pobrano: 249 // 0.04 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 01.08.2017
Dodano: 2017-08-01 08:36:26Pobrano: 260 // 0.75 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 04.08.2017
Dodano: 2017-08-04 15:29:39Pobrano: 210 // 0.69 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-08-07 12:53:50Pobrano: 267 // 0.60 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-08-24 13:57:27Pobrano: 276 // 0.63 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-09-06 12:48:15Pobrano: 235 // 0.35 MB