ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec

2017-07-17 do 2017-08-03 // Oglądano: 1376 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.18.2017

Ogłoszenie nr 552211-N-2017 z dnia 17-07-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 03-08-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 03-08-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:47:54Pobrano: 275 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:00Pobrano: 314 // 15.74 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:01Pobrano: 295 // 0.21 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-21
Dodano: 2017-07-17 11:48:02Pobrano: 278 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:03Pobrano: 258 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:04Pobrano: 324 // 0.71 MB
docZalacznik_05_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:05Pobrano: 280 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:06Pobrano: 308 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:06Pobrano: 255 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:07Pobrano: 265 // 0.13 MB
zipZalacznik_09_Przedmiar_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:08Pobrano: 399 // 0.42 MB
zipZalacznik_10_Przekroje typowe_2017-18
Dodano: 2017-07-17 11:48:09Pobrano: 277 // 0.15 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-08-03 13:02:55Pobrano: 255 // 0.52 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-08-09 12:20:46Pobrano: 230 // 0.09 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-08-17 08:32:58Pobrano: 235 // 0.48 MB