ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podszkle - Wykonanie remontu drogi gminnej "Zązelowa" w miejscowości Podszkle uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu

2017-07-14 do 2017-08-01 // Oglądano: 812 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu drogi gminnej "Zązelowa" w miejscowości Podszkle uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu

Znak sprawy: RB.271.21.2017

Ogłoszenie nr 551342-N-2017 z dnia 14-07-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 01-08-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 01-08-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:55:59Pobrano: 208 // 0.50 MB
pdfSIWZ_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:05Pobrano: 280 // 14.36 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:07Pobrano: 228 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:07Pobrano: 234 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:08Pobrano: 246 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:10Pobrano: 253 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:11Pobrano: 227 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:11Pobrano: 227 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:12Pobrano: 232 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:13Pobrano: 229 // 0.13 MB
zipZalacznik_09_Przedmiar_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:13Pobrano: 310 // 0.04 MB
zipZalacznik_10_Przekroje typowe_2017-21
Dodano: 2017-07-14 10:56:14Pobrano: 272 // 0.11 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-08-01 12:25:54Pobrano: 207 // 0.49 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-08-02 11:47:55Pobrano: 174 // 0.56 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-08-11 08:36:35Pobrano: 182 // 0.33 MB