Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach w roku szkolnym 2017-2018

2017-07-13 do 2017-07-21 // Oglądano: 315 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017-2018

Znak sprawy: RB.271.20.2017

Ogłoszenie nr 550728-N-2017 z dnia 13-07-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 21-07-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 21-07-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:07Pobrano: 72 // 0.52 MB
pdfSIWZ_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:15Pobrano: 111 // 15.50 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:16Pobrano: 102 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:17Pobrano: 101 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:19Pobrano: 98 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:20Pobrano: 106 // 0.62 MB
docZalacznik_05_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:20Pobrano: 98 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:21Pobrano: 106 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:22Pobrano: 97 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-20
Dodano: 2017-07-13 13:52:23Pobrano: 93 // 0.13 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-07-21 12:18:04Pobrano: 60 // 0.55 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-07-24 10:49:48Pobrano: 58 // 0.81 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-08-09 08:01:37Pobrano: 59 // 0.33 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec