ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkach

2017-07-12 do 2017-08-31 // Oglądano: 1262 // Wstecz
Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkachZ uwagi na powtarzające się przypadki wybuchów gazu skutkujące w każdym przypadku utratą życia lub ciężką utratą zdrowia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu informuje, że wybuchy te spowodowane są złym stanem technicznym urządzeń gazowych. Do urządzeń tych można zaliczyć przede wszystkim:

1.    Wewnętrzne instalacje gazowe dostarczające gaz z sieci zewnętrznej.
2.    Wewnętrzne instalacje gazowe rozprowadzające gaz z butli.
3.    Butle na gaz propan butan wraz z wyposażeniem w zawory, reduktory, złączki itp.
4.    Gazowe kotły centralnego ogrzewania i wody ciepłej z całym osprzętem.
5.    Gazowe termy do podgrzewania wody z całym osprzętem.
6.    Kuchenki gazowe jedno i wielopalnikowe z całym osprzętem.
7.    Gazowe ogrzewacze pomieszczeń.
8.    Inne.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia gazowe oraz ich osprzęt oraz instalacje rozprowadzające gaz winny być poddawane stałej kontroli przez osoby do tego uprawnione przynajmniej raz w roku.

Zwracam się do Państwa z apelem o pilne zainteresowanie się stanem technicznym wszelkich użytkowanych przez Was instalacji i urządzeń gazowych znajdujących się w Państwa domach, ponieważ koszty usuwania szkód wywołanych wybuchem gazu i koszty długotrwałego leczenia osób poszkodowanych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów regularnych przeglądów i kosztów wymiany wadliwie działających instalacji i osprzętu.

Dlatego też apeluję do Państwa o zrozumienie potrzeby dbałości o urządzenia gazowe i o rozsądek wynikający z dbałości o swoje życie i zdrowie.

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Gabriela Przystał

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu