ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”, OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFRROW

2017-06-29 do 2017-07-15 // Oglądano: 1080 // Wstecz

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:
Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania:

1)wniosków w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

I. na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej. → pula środków 800.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017

II. na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa produktów lokalnych/Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego/ . → pula środków 500.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017


Wnioski można składać wterminie od 30.06.2017 do 13.07.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach opublikowanych w dniu 16.06.2017 r. na stronie: www.podhalanska.pl → zakładka Nabory 2017.

2)wniosków o powierzenie grantów:

I.na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017/G

II.na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017/G

III.na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej.

→ pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 3/2017/G.


Wnioski będzie można składać w terminie od 14.08.2017 do 28.08.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl , ogłoszenia ukażą się najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem naboru → zakładka Nabory 2017 oraz na stronie www.lgd.witkac.pl

3)FORMULARZY ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD w związku z opublikowaniem informacji o zamiarze realizacji operacji własnych:

I. w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Przedsięwzięcie 1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych.Informacja 1/2017/wł.

II.w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu. Informacja 2/2017/wł.


Operacje ww. będą realizowane przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacje własne pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Formularze można składać w biurze PLGD w terminie 14.06.2017 – 13.07.2017 r. do godz. 15:00, w sposób wskazany w informacjach na stronie www.podhalanska.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 oraz pod numerem tel. 18 20 11 543, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl, www.podhalanska.pl


pdfInkubatory 5 10 2015 publikatory rozp
Dodano: 2017-06-30 13:19:37Pobrano: 198 // 0.41 MB
pdfniekomercyjna infrastruktura turystyczna - operacje inne
Dodano: 2017-06-30 13:19:38Pobrano: 191 // 0.32 MB
pdfTworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Dodano: 2017-06-30 13:19:39Pobrano: 183 // 0.29 MB