ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze

2017-06-19 do 2017-07-17 // Oglądano: 1107 // Wstecz

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko słowackiego pogranicza
 
Znak sprawy: RB.271.16.2017

Ogłoszenie nr 534205-N-2017 z dnia 19-06-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 17-07-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 17-07-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:07:14Pobrano: 290 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:03Pobrano: 405 // 16.34 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:04Pobrano: 351 // 0.47 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:05Pobrano: 336 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:06Pobrano: 342 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:07Pobrano: 391 // 0.69 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:08Pobrano: 346 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:09Pobrano: 341 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:10Pobrano: 349 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:10Pobrano: 342 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:11Pobrano: 321 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:12Pobrano: 334 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_robot_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:08:38Pobrano: 401 // 11.40 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2017-16
Dodano: 2017-06-19 09:15:11Pobrano: 383 // 47.56 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-07-17 12:34:38Pobrano: 269 // 0.55 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-07-19 13:49:03Pobrano: 227 // 0.62 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-08-01 09:01:44Pobrano: 234 // 0.35 MB