ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych w miejscowościach Czerwienne, Ratułów oraz Stare Bystre

2017-06-14 do 2017-07-13 // Oglądano: 1295 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych w miejscowościach Czerwienne, Ratułów oraz Stare Bystre

Znak sprawy: RB.271.15.2017

Ogłoszenie nr 532391-N-2017 z dnia 14-06-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 13-07-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13-07-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-15
Dodano: 2017-06-14 08:59:19Pobrano: 243 // 0.51 MB
pdfSIWZ_2017-15
Dodano: 2017-06-14 08:59:56Pobrano: 408 // 14.81 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-15
Dodano: 2017-06-14 08:59:58Pobrano: 304 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-15
Dodano: 2017-06-14 08:59:59Pobrano: 293 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:00Pobrano: 296 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:02Pobrano: 362 // 0.66 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:03Pobrano: 303 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:05Pobrano: 282 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:05Pobrano: 288 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:07Pobrano: 292 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:08Pobrano: 318 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:09Pobrano: 287 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:10Pobrano: 391 // 0.09 MB
zipZalacznik_12_Przekroje typowe_2017-15
Dodano: 2017-06-14 09:00:11Pobrano: 331 // 0.12 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-07-13 12:44:19Pobrano: 219 // 0.57 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-07-19 11:20:21Pobrano: 197 // 0.09 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-07-27 08:22:42Pobrano: 207 // 0.33 MB