ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

GK.7624-9/08. Informacja do publicznej wiadomości. Zamieszczenie w publicznie dostępny wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa informacji o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejący

2017-05-22 do 2017-06-05 // Oglądano: 991 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity: Dz. U. z2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że w dniu 19.05.2017 r. w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, zamieszczona została informacja o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+243” w miejscowości Czarny Dunajec, o mocy około 0,22 MW i wysokości piętrzenia jazu 1,6 m.

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk