Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017-2018

2017-05-16 do 2017-05-26 // Oglądano: 111 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu 

Znak sprawy: RB.271.11.2017

Ogłoszenie nr 509295-N-2017 z dnia 16-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 26-05-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26-05-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:18Pobrano: 16 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:25Pobrano: 39 // 15.06 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:25Pobrano: 24 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:26Pobrano: 20 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:27Pobrano: 23 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:29Pobrano: 24 // 0.61 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:30Pobrano: 21 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:31Pobrano: 18 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:32Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:34Pobrano: 19 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:34Pobrano: 17 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Lista_obiektow_2017-11
Dodano: 2017-05-16 11:56:36Pobrano: 29 // 0.36 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-05-26 13:22:42Pobrano: 8 // 0.60 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec