ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o wyborze wykonawcy dla zamówienia tj. Kompleksowa realizacja ok. 5 minutowego filmu edukacyjnego o torfowiskach

2017-05-12 do 2017-05-31 // Oglądano: 1167 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy dla zamówienia tj. Kompleksowa realizacja ok. 5 minutowego filmu edukacyjnego o torfowiskach (tj. powstawanie, występująca flora i fauna na obszarze torfowisk lub bezpośredniej lokalizacji) ukierunkowanego głównie na dzieci dla projektu pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”., współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dokonano oceny złożonych ofert wg. kryteriów wskazanych w treści zapytania ofertowego i dokonano wyboru wykonawcy którego oferta uzyskała największą liczbę punktów tj;

Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa

 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli oferty i zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych zapytaniach ofertowych.


logo_INTERREG

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020