Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze wraz w wykonaniem ekspozycji multimedialnej

2017-05-12 do 2017-06-01 // Oglądano: 149 // Wstecz

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze wraz w wykonaniem ekspozycji multimedialnej w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko słowackiego pogranicza
 


Znak sprawy: RB.271.9.2017

Ogłoszenie nr 506694-N-2017 z dnia 12-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 01-06-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 01-06-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:01Pobrano: 26 // 0.61 MB
pdfSIWZ_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:08Pobrano: 95 // 19.56 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:09Pobrano: 83 // 0.51 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:11Pobrano: 80 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:12Pobrano: 80 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:13Pobrano: 81 // 0.71 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:14Pobrano: 79 // 0.13 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:16Pobrano: 77 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:17Pobrano: 78 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:17Pobrano: 80 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:18Pobrano: 79 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:19Pobrano: 79 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_robot_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:25Pobrano: 92 // 11.40 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:43Pobrano: 100 // 47.56 MB
zipZalacznik_13_Projekt_koncepcyjny_ekspozycji_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:49Pobrano: 102 // 12.82 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec