ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche, Ratułów - Przebudowa drogi gminnej Zoki-Dutkówka w Cichem w km 0+000-3+130 w ramach projektu pn. "Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza"

2017-05-11 do 2017-05-30 // Oglądano: 1824 // Wstecz

Projekt pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Zoki-Dutkówka w Cichem w km 0+000–3+130 w ramach projektu pn.: „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Znak sprawy: RB.271.10.2017

Ogłoszenie nr 505861-N-2017 z dnia 11-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 30-05-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 30-05-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:13Pobrano: 297 // 0.59 MB
pdfSIWZ_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:41Pobrano: 342 // 15.55 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:43Pobrano: 227 // 0.47 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:45Pobrano: 202 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:46Pobrano: 214 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:48Pobrano: 248 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:50Pobrano: 242 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:51Pobrano: 203 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:53Pobrano: 207 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:54Pobrano: 203 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:56Pobrano: 204 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:57Pobrano: 195 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:58Pobrano: 278 // 0.06 MB
pdfZalacznik_12_Przekroj_typowy_2017-10
Dodano: 2017-05-11 10:59:59Pobrano: 232 // 0.28 MB
pdfZalacznik_13_Opis_techniczny_2017-10
Dodano: 2017-05-11 11:00:01Pobrano: 243 // 0.43 MB
pdfZalacznik_14_Mapy_ewidencyjne_2017-10
Dodano: 2017-05-11 11:00:08Pobrano: 263 // 5.73 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-05-30 13:18:34Pobrano: 276 // 0.63 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniekszej oferty
Dodano: 2017-06-07 13:44:26Pobrano: 257 // 0.85 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-06-20 11:17:44Pobrano: 208 // 0.45 MB