Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz. Dunajec - Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Mościckiego, ul. Piłsudskiego i ul. Kolejowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. Mościckiego

2017-05-09 do 2017-05-25 // Oglądano: 248 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarny Dunajec w ul. Mościckiego, ul. Piłsudskiego i ul. Kolejowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. Mościckiego

Znak sprawy: RB.271.7.2017

Ogłoszenie nr 504046-N-2017 z dnia 09-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 25-05-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 25-05-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


Załącznik nr 12 do SIWZ (dokumentacja projektowa) dostępny jest do pobrania : TUTAJ

pdfSIWZ_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:51Pobrano: 138 // 16.08 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:53Pobrano: 103 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:54Pobrano: 100 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:55Pobrano: 100 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:56Pobrano: 94 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:57Pobrano: 94 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:58Pobrano: 95 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:58Pobrano: 95 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:57:59Pobrano: 95 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:58:00Pobrano: 95 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:58:01Pobrano: 92 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_2017-07
Dodano: 2017-05-09 13:58:02Pobrano: 117 // 0.65 MB
pdfZalacznik_13_STWiORB_2017-07
Dodano: 2017-05-09 15:01:32Pobrano: 93 // 0.74 MB
pdfOgloszenie_BZP_2017-07
Dodano: 2017-05-09 15:01:38Pobrano: 22 // 0.52 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 18-05-2017r.
Dodano: 2017-05-18 12:27:59Pobrano: 21 // 0.37 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-05-25 12:32:38Pobrano: 25 // 0.55 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec