Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz.Dunajec - Wykonanie edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych stanowiących część transgranicznego szlaku wokół Tatr w ramach projektu: Torfowiska wysokie europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza

2017-05-09 do 2017-05-29 // Oglądano: 714 // Wstecz
logo_INTERREG

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych stanowiących część transgranicznego szlaku wokół Tatr w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza

Znak sprawy: RB.271.8.2017

Ogłoszenie nr 503836-N-2017 z dnia 09-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-05-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-05-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:13Pobrano: 130 // 0.53 MB
pdfSIWZ_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:28Pobrano: 225 // 15.28 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:29Pobrano: 180 // 0.48 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:30Pobrano: 170 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:31Pobrano: 171 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:32Pobrano: 178 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:33Pobrano: 182 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:34Pobrano: 170 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:35Pobrano: 172 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:36Pobrano: 171 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:37Pobrano: 172 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:38Pobrano: 173 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:39Pobrano: 244 // 0.07 MB
zipZalacznik_12_Przekroje_typowe_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:31:40Pobrano: 191 // 0.11 MB
zipZalacznik_13_Mapy_ewidencyjne_2017-08
Dodano: 2017-05-09 11:32:12Pobrano: 226 // 7.32 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-05-29 13:20:49Pobrano: 108 // 0.67 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2017-06-07 13:27:18Pobrano: 100 // 0.92 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-06-19 11:09:06Pobrano: 87 // 0.45 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec