ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Budowa ujecia wody w Podczerwonem oraz przebudowa ujecia wody w Czarnym Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu

2017-05-08 do 2017-05-24 // Oglądano: 2532 // Wstecz
                                                              

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”

w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa ujęcia wody w Podczerwonem oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu na terenie ujęcia wody

Znak sprawy: RB.271.6.2017

Ogłoszenie nr 502759-N-2017 z dnia 08-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 24-05-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 24-05-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)Załącznik nr 12 do SIWZ dostępny jest do pobrania : tutaj

pdfOgloszenie_BZP_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:37:16Pobrano: 360 // 0.53 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:29Pobrano: 467 // 0.23 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:33Pobrano: 314 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:36Pobrano: 302 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:40Pobrano: 382 // 0.74 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:43Pobrano: 355 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:46Pobrano: 319 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:49Pobrano: 318 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:52Pobrano: 341 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:55Pobrano: 323 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:38:58Pobrano: 333 // 0.13 MB
docZalacznik_11_Przedmiar_robot_2017-06
Dodano: 2017-05-08 11:39:01Pobrano: 491 // 0.24 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2017-06.doc
Dodano: 2017-05-08 11:39:08Pobrano: 484 // 0.81 MB
pdfSIWZ_2017-06
Dodano: 2017-05-09 09:32:10Pobrano: 499 // 18.16 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-05-24 13:14:25Pobrano: 456 // 0.64 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniekszej oferty
Dodano: 2017-06-16 11:13:41Pobrano: 336 // 0.85 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-07-10 09:30:45Pobrano: 289 // 0.50 MB