ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Umowa na projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” podpisana

2017-04-07 do 2017-04-21 // Oglądano: 1473 // Wstecz
Umowa na projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” podpisanaPrzedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec – Wójt Józef Babicz, Skarbnik Stanisława Pilch, Sekretarz Michał Jarończyk i Inspektor Biura Rozwoju Jacek Piotrowski wzięli udział w uroczystości podpisania umów polsko – słowackich projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, które miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Umowy zostały podpisane przez Adama Hamryszczaka – sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (Instytucji Zarządzającej programem) oraz przez partnerów wiodących projektów, których dotyczą umowy. W wydarzeniu wziął również udział wojewoda małopolski Józef Pilch. Podpisanych zostało 5 umów - najlepszych projektów z pogranicza polsko - słowackiego. Podkreślić należy, że projekt Gminy Czarny Dunajec uznany został za najlepszy i był prezentowany jako wzorcowy. 

Wśród inwestycji, które niebawem zostaną zrealizowane znalazł się projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, którego partnerem wiodącym jest gmina Czarny Dunajec, a partnerem Orawskie Muzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubini. Wartość dofinansowania wynosi 1 058 699,96 euro

Torfowiska są polsko-słowackim unikatem przyrodniczym na skalę europejską. Dlatego na polsko-słowackim pograniczu powstaną dwa muzea przyrodnicze z multimedialnymi ekspozycjami poświęconymi torfowiskom: w Polsce w drewnianym historycznym budynku w centrum miejscowości Chochołów, na Słowacji – w renesansowej plebanii na dziedzińcu Zamku Orawskiego.

Dodatkowo gmina Czarny Dunajec wykona dwa odcinki ścieżek pieszo-rowerowych (o długości 3,68 km) prowadzących do torfowisk. Na turystów będą czekać dwa miejsca odpoczynku – jednym z nich będzie odrestaurowany stuletni wagon kolejki wąskotorowej.

Podkreślić należy, że projekt Gminy Czarny Dunajec uznany został za najlepszy i był prezentowany jako wzorcowy. Wspólne działania obejmują też m.in. organizację seminarium naukowego na temat torfowisk na PL-SK pograniczu, wydanie serii publikacji czy realizację filmu animowanego o torfowiskach.

- Łączna wartość podpisywanych dzisiaj umów to 4,1 miliona euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, należy jednak podkreślić, że nie jest to pełna kwota jaką program przeznaczył na wspólną ochronę, promocję i rozwój unikalnych zabytków, pomników kultury i natury, w który ten obszar obfituje. Znajduje się tu 11,5 tys. obiektów dziedzictwa kulturowego objętych ochroną administracyjną, 23 z 35 obiektów z Polski i Słowacji wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Położone tu parki narodowe i parki krajobrazowe stanowią ponad 1/4 powierzchni łącznego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Z powodu tych zasobów przeznaczono na ten cel ponad 77 milionów euro z EFRR, czyli ponad połowę budżetu programu - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

- Granice między Polską a Słowacją dawno się zatarły. Chodzi o to, byśmy zacieśniali naszą współpracę terytorialną. Byśmy wymieniali się doświadczeniami i razem budowali kolejne połączenia, drogi, mosty, razem organizowali wydarzenia kulturalne. Nie da się w prosty sposób podsumować tych działań. To więcej niż suma czy wartość już zrealizowanych i dalej planowanych inwestycji. To efekt synergii. Doskonała współpraca, przyjaźnie, spotkania, wspólne plany na przyszłość… – to wszystko ma wartość trudną do przecenienia! – powiedział wojewoda Józef Pilch.

Oprócz projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” dofinansowanie otrzymają gmina Lipnica Wielka i gmina Bobrów - „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie”, Žilinský samosprávny kraj i gmina Strumień - „Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2”, Parafia Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Słowacji Dolny Kubin i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie - „Razem wędrujemy już 500 lat” oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ - „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów”.