ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-04-06 do 2017-04-28 // Oglądano: 1246 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwał Nr XXIII / 242 / 2017,Nr XXIII/243/2017, Nr XXIII /245/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017r oraz Uchwały Nr XIX/107/99 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 21.12.1999 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zamiany:

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 14378, 14482, 14182 ( bory wsi Załuczne), 13467, 13468, 13469, 14089, 14316, 13804, 13175, 13274, 13466 i 13531 ( bory wsi Odrowąż ).

Położenie

Czarny Dunajec - bory

Powierzchnia gruntu

1,6615 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00134115/1, NS1T/00137914/3

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Realizacja pakietów Krajowego Programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ukierunkowane na ekstensywne użytkowanie przyrodniczo cennych siedlisk i miejsc lęgowych ptaków na obszarach NATURA 2000.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

 

RP– tereny użytków rolnych

TF- tereny obszarów torfowiskowych i potorfi

 

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 300,00 zł za 1 ha

 

Okres dzierżawy

 

Od 1 maja 2017r do 31 grudnia 2021 r

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 14756, 14757, 14758, 14759, i 14761

Położenie

Czarny Dunajec - Baligówka

Powierzchnia gruntu

3,1770 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Działalność rolnicza – pozyskiwanie siana

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

 

TF – tereny obszarów torfowiskowych i potorfi

 

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 700,00 zł

 

Okres dzierżawy

 

Od 1 maja 2017 do 31.12.2027 r.

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Cz.dz. ew. 5218

Położenie

Czarny Dunajec - Rynek

Powierzchnia gruntu

20,0 m²

Księga wieczysta

NS1T / 00148589/5

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Działalność gospodarcza – ogródek przed lokalem

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

KG – tereny dróg i ulic ( drogi główne )

 

Warunki umowy

Czynsz miesięczny w wysokości 10,0 zł za 1 m²+ należny podatek VAT

Okres dzierżawy

Od 1 maja 2017r do 30 września 2017 r

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 7000/1

Położenie

Czerwienne

Powierzchnia gruntu

0.0367 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00157592/5

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Droga gminna

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

KL – tereny dróg i ulic ( drogi lokalne )

 

Warunki umowy

Zamiana działek w celu modernizacji drogi gminnej

Wartość działki

11640 zł

 

 

Czarny Dunajec dnia 3 .04.2017 r .