ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Czarny Dunajec dotyczące wyboru projektów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury fizycznej i sportu .

2017-03-31 do 2017-05-01 // Oglądano: 965 // Wstecz

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Czarny Dunajec

dotyczące wyboru projektów  na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2017r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w Konkursie nr 2/2017 po I etapie procedury konkursowej

 

 

Na podstawie § 11. p.2 -5 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

 

 

1.LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI 

 

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Opis przedsięwzięcia objętego projektem

 

kwota dotacji przyznanej na projekt

Uzasadnienie przyjęcia zgłoszonego projektu

1

UKS CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 184B

Biegi narciarskie oraz
biathlon

7000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

2

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

tenis ziemny, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa

14000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

3

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

Biegi narciarskie, tenis stołowy, piłka siatkowa, lekkoatletyka

2000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Pieniążkowice

Piłka nożna

10000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

5

UKS „KROKUS” CICHE

34-407 Ciche 152

Biegi narciarskie oraz biathlon

10000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

6

UKS „CZERWONE WIERCHY” Czerwienne 245, 34-407 Ciche

Biegi przełajowe, narciarstwo klasyczne

2000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

7

GKS „CZARNI”

 ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

32000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

8

UKS przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

Biegi narciarskie

8000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

9

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

Biegi narciarskie

6000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

10

UKS „ZOGRODY” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche                    

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

5000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

11

UKS „SOŁTYSIANIE” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche                    

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

16000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

12

LKS „KORONA” PIEKIELNIK

34-472 Piekielnik 209a

Piłka nożna

18000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

13

KS CHOCHOŁÓW

 34-513 Chochołów 184b

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

28000,00

Spełnienie warunków + sporty olimpijskie

 

14

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

Biegi narciarskie, strzelectwo sportowe

5000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

15

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

Wędkarstwo muchowe, spinningowe, spławikowe, podlodowe

4000,00

Spełnienie warunków + sport ważny dla gminy Czarny Dunajec

 

16

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

25000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

17

Towarzystwo Sportowe CKF Maximus

34-470 Czarny Dunajec, ul. Parkowa 3

Trójbój i dwubój siłowy

5000,00

Spełnienie warunków + promocja Gminy przez najwyższe wyniki sportowe

 

18

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany

34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

Łyżwiarstwo figurowe

2000,00

Spełnienie warunków + sport olimpijski

 

19

TS HARNASIE CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec, ul. Kantora 120

Paintball

1000,00

Spełnienie warunków

Łączna kwota dotacji

200000,00

 

 

2.      LISTA ODRZUCONYCH PROJEKTÓW:

 

Nie było.

Stwierdza się, że dyscypliny sportu, które są ujęte w programie olimpijskim oraz te, które mają duże znaczenie dla mieszkańców gminy przez wieloletnią tradycję uprawiania jak również dyscypliny, które promują gminę przez najwyższe wyniki sportowe w większym stopniu przyczyniają się do realizacji celów publicznych przedstawionych w par. 3 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Powodem obniżenia przedstawionych we wnioskach proponowanych kosztów realizacji projektów jest wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Do konkursu zgłoszono  19 wniosków, na oczekiwaną kwotę dotacji 382.500,00 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 200.000 zł

3. Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane projekty do 7 dni od daty otrzymania pisma, przy czym:

a)  kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z projektu nie mogą ulec zwiększeniu;

b)  przedsięwzięcie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści ze zgłoszonego wniosku opisanego w § 9, ani nie będzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 8 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania;

c)  wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów finansowanych z dotacji;

3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.


Wójt Gminy

Czarny Dunajec

(-) Józef Babicz