ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Czarnym Dunajcu

2017-03-02 do 2017-03-16 // Oglądano: 1387 // Wstecz
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Czarnym Dunajcu2 marca 2017 na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. W szczególności służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy turnieju mieli za zadanie rozwiązać test pisemny, który oceniony został przez mł. Bryg. Bartosza Worwę – przewodniczący komisji, kpt. Marka Zająca, dh Jana Styrczulę – prezesa ZOSP RP Gminy Czarny Dunajec i Mariusza Garusa – pełnomocnika wójta gminy Czarny Dunajec ds. ochrony informacji niejawnych.

Wyniki:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 
1. Rafał Jarończyk – Podczerwone – 18 pkt.
2. Patrycja Molek – Stare Bystre – 15 pkt. + 1 + 2 + 3 + 1,5
3. Kamil Wątor – Podczerwone – 15 pkt. + 1 + 2 + 3 + 1

II grupa wiekowa (gimnazja): 
1. Justyna Podczerwińska – Podczerwone – 20 pkt.
2. Sebastian Skorupa – Podczerwone – 18 pkt. + 2 pkt. Dogrywka.
3. Kamila Szczerba – Piekielnik – 18 pkt. + 1

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i strażackie maskotki, a zwycięzcy okolicznościowe statuetki. 

Nagrody wręczał wójt gminy Czarny Dunajec wraz z członkami komisji. Towarzyszył im także komendant ZOSP RP Gminy Czarny Dunajec Karol Krzysiak.

Osoby, które zajęły 1 i 2 miejsca wywalczyły możliwość uczestnictwa w kolejnym etapie konkursu – powiatowym, który przeprowadzony zostanie 23 marca w Nowym Targu.

Konkurs zorganizowany został przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec i Zarząd Gminny ZOSP RP w Czarnym Dunajcu.

Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz wraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mariusz Garus serdecznie dziękują za wsparcie turnieju jednostkom OSP Podszkle, Dział, Ciche Górne I, Chochołów, Pieniążkowice, Piekielnik, Czerwienne Górne, Stare Bystre, Ratułów Górny i Czarny Dunajec.